Synonimy.pl

Synonimy do słowa pomniejszy
1. drugorzędny, podrzędny, trzeciorzędny, drugoplanowy, epizodyczny, peryferyjny, peryferyczny, marginalny, marginesowy, poboczny, uboczny, wtórny, akcesoryjny, sekundarny, minorum gentium
2. mały