Synonimy.pl

Synonimy do słowa poboczny
1. uboczny, marginalny, marginesowy, dodatkowy, drugorzędny, trzeciorzędny, podrzędny, drugoplanowy, dalszoplanowy, incydentalny, peryferyjny, peryferyczny, wtórny, sekundarny, akcesoryjny, epizodyczny, pochodny, pomniejszy
2. boczny