Synonimy.pl

Synonimy do słowa dalszoplanowy
1. dalszy, marginalny, marginesowy, poboczny, uboczny, drugoplanowy, wtórny, sekundarny, drugorzędny, trzeciorzędny, podrzędny, epizodyczny, późniejszy, kolejny, następny, przyszły, pomniejszy