Synonimy.pl

Synonimy do słowa przypierniczyć
1. np. autem w drzewouderzyć, rąbnąć, huknąć, stuknąć, grzmotnąć, trzepnąć, buchnąć, bachnąć, strzelić, gwizdnąć, świsnąć, gruchnąć, przywalić, walnąć, łupnąć, lunąć, przygrzać, posp.łomotnąć, posp.szurnąć, posp.przydzwonić, posp.przyładować, posp.przykrochmalić, posp.przymalować, posp.przypieprzyć, posp.przypalantować, posp.pieprznąć
2. uderzyća. zbić kogoś, jak wyżej oraz przylać, dolać, przyłożyć, dołożyć, palnąć, rypnąć, zdzielić, strzelić, przysolić, zaprawić, zbić, pobić, obić, złoić, wyłoić, zlać, nalać, stłuc, natłuc, naprać, oćwiczyć, wygrzmocić, posp.przysunąć, posp.dosunąć, posp.przyłoić, posp.dowalić, posp.skuć, posp.przyfastrygować, posp.dopieprzyć, przećwiczyć, sprać (kogoś na kwaśne jabłko), dobrać się komuś do skóry, dać komuś w skórę, przetrzepać/wygarbować komuś skórę, pogruchotać/połamać/poprzetrącać/porachować/przetrącić komuś gnaty/kości/żebra, sprawić/spuścić komuś lanie/łupnia/manto, zrobić z kogoś marmoladę, dać komuś łupnia