Synonimy.pl

Synonimy do słowa przyrżnąć
1. np. deskęoderżnąć, oberżnąć, poderżnąć, przyciąć, podciąć, odciąć, obciąć, uciąć, podpiłować, odpiłować, upiłować, skrócić, ciachnąć
2. uderzyćzbića. przylać, dolać, przywalić, wrąbać, wrzepić, dołożyć, wyrżnąć, rąbnąć, walnąć, huknąć, stuknąć, grzmotnąć, trzepnąć, zaprawić, buchnąć, bachnąć, gwizdnąć, świsnąć, gruchnąć, łupnąć, lunąć, palnąć, rypnąć, sieknąć, smagnąć, zdzielić, strzelić, przysolić, zbić, pobić, obić, złoić, wyłoić, zlać, nalać, stłuc, natłuc, naprać, oćwiczyć, wygrzmocić, sprać (kogoś na kwaśne jabłko), posp.dowalić, posp.przysunąć, posp.dosunąć, posp.szurnąć, posp.skuć, posp.przyłoić, posp.przyładować, posp.przymalować, posp.przydzwonić, posp.przykrochmalić, posp.przypalantować, posp.przyfastrygować, przećwiczyć, dobrać się komuś do skóry, dać komuś w skórę, przetrzepać/wygarbować komuś skórę, pogruchotać/po-łamać/poprzetrącać/porachować/przetrącić komuś gnaty/ kości/żebra, sprawić/spuścić komuś lanie/łupnia/manto, zrobić z kogoś marmoladę, dać komuś łupnia