Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przyrżnąć
1. np. deskę oderżnąć , oberżnąć , poderżnąć , przyciąć , podciąć , odciąć , obciąć , uciąć , podpiłować , odpiłować , upiłować , skrócić , ciachnąć
2. uderzyćzbić a. przylać , dolać , przywalić , wrąbać , wrzepić , dołożyć , wyrżnąć , rąbnąć , walnąć , huknąć , stuknąć , grzmotnąć , trzepnąć , zaprawić , buchnąć , bachnąć , gwizdnąć , świsnąć , gruchnąć , łupnąć , lunąć , palnąć , rypnąć , sieknąć , smagnąć , zdzielić , strzelić , przysolić , zbić , pobić , obić , złoić , wyłoić , zlać , nalać , stłuc , natłuc , naprać , oćwiczyć , wygrzmocić , sprać (kogoś na kwaśne jabłko) , posp. dowalić , posp. przysunąć , posp. dosunąć , posp. szurnąć , posp. skuć , posp. przyłoić , posp. przyładować , posp. przymalować , posp. przydzwonić , posp. przykrochmalić , posp. przypalantować , posp. przyfastrygować , przećwiczyć , dobrać się komuś do skóry , dać komuś w skórę , przetrzepać/wygarbować komuś skórę , pogruchotać/po-łamać/poprzetrącać/porachować/przetrącić komuś gnaty/ kości/żebra , sprawić/spuścić komuś lanie/łupnia/manto , zrobić z kogoś marmoladę , dać komuś łupnia