Synonimy.pl

Synonimy do słowa przysposabiać się
1. szykować się, przygotowywać się, kształcić się, podkształcać się, szkolić się, przeszkalać się, edukować się, przyuczać się, poduczać się, uczyć się, zaznajamiać się, praktykować, obznajamiać się, sposobić się