Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa przystępować
1. np. do zadania, pracy podejmować , przedsiębrać , rozpoczynać , otwierać , zaczynać , zapoczątkowywać , inicjować , wszczynać , wdrażać , tykać , zabierać się , rzucać się , zasiadać do czegoś , brać się do dzieła , łapać się za coś
2. uzyskiwać członkostwo wstępować , przyłączać się , dołączać się , przystawać do , zaciągać się , wiązać się , zapisywać się , stowarzyszać się
3. zbliżać się podchodzić , dochodzić , przychodzić , docierać , przybliżać się , podsuwać się , dociągać , podn. przybywać , podłazić , dostępować