Synonimy.pl

Synonimy do słowa przystosowywać się
1. dostosowywać się, stosować się, dopasowywać się, wpasowywać się, dostrajać się, adaptować się, aklimatyzować się, zadomawiać się, zagnieżdżać się, asymilować się, zżywać się, przyzwyczajać się, wciągać się, wdrażać się, oswajać się, docierać się, przywykać