Synonimy.pl

Synonimy do słowa zadomawiać się
1. aklimatyzować się, zagnieżdżać się, adaptować się, asymilować się, dostosowywać się, dopasowywać się, przystosowywać się, przyzwyczajać się, przywykać, oswajać się, zżywać się
2. przen.przyjmować się, utrwalać się, upowszechniać się, zakorzeniać się, zapuszczać korzenie