Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa upowszechniać się
1. powszechnieć , rozpowszechniać się , popularyzować się , uniwersalizować się , rozwijać się , krzewić się , szerzyć się , rozprzestrzeniać się , rozwielmożniać się , roznosić się , rozrastać się , nasilać się , zakorzeniać się , przyjmować się , umasawiać się , urabiać się , przybierać na sile/znaczeniu , rosnąć w oczach/potęgę/siłę , rosnąć jak grzyby po deszczu , przechodzić od ust do ust