Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozwijać się
1. odwijać się , rozprostowywać się , wyprostowywać się , rozkręcać się , odkręcać się , rozkładać się
2. o człowieku dojrzewać , rosnąć , urastać , wyrastać , dorośleć , mężnieć , poważnieć , ewoluować , kształtować się , doskonalić się , profesjonalizować się , wyrabiać się , przecierać się , czynić postępy
3. nabierać rozmachu rozrastać się , zwiększać się , powiększać się , aktywizować się , ożywiać się , umacniać się , rozpowszechniać się , upowszechniać się , mnożyć się , szerzyć się , rozprzestrzeniać się , rozwielmożniać się , powstawać , wzrastać , wzbierać , przyrastać , potężnieć , krzepnąć , prosperować , pączkować , przybierać na sile/znaczeniu , rosnąć jak grzyby po deszczu , rosnąć w potęgę/siłę
4. np. o kwiatach, roślinach rozchylać się , odmykać się , rozwierać się , otwierać się , pączkować , plenić się , rozpleniać się , rozgałęziać się , rozkrzewiać się , rozrastać się , rozmnażać się , rozradzać się
5. np. o ataku rozpoczynać się , zaczynać się , wszczynać się , zawiązywać się , zrywać się
6. np. o akcji filmu, wypadkach przebiegać , toczyć się , rozgrywać się , dziać się , odbywać się