Synonimy.pl

Synonimy do słowa zwiększać się
1. powiększać się, wydłużać się, pomnażać się, zwielokrotniać się, podwajać się, potrajać się, ustokrotniać się, rozbudowywać się, poszerzać się, rozwijać się, potęgować się, wzmagać się, piętrzyć się, intensyfikować się, uintensywniać się, natężać się, nasilać się, ożywiać się, podnosić się, rozrastać się, rosnąć, narastać, przyrastać, wzrastać, przybierać, wzbierać, potężnieć, przybywać, skakać