Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wzmagać się
1. potęgować się , nasilać się , natężać się , zwiększać się , powiększać się , pogłębiać się , podnosić się , uintensywniać się , intensyfikować się , wzmacniać się , zwielokrotniać się , ustokrotniać się , ożywiać się , podwyższać się , rozogniać się , rozwijać się , rozwielmożniać się , rozrastać się , szerzyć się , narastać , intensywnieć , eskalować , wzbierać , potężnieć , rosnąć (w siłę) , przybierać na sile , iść/ piąć się w górę