Synonimy.pl

Synonimy do słowa wzmagać się
1. potęgować się, nasilać się, natężać się, zwiększać się, powiększać się, pogłębiać się, podnosić się, uintensywniać się, intensyfikować się, wzmacniać się, zwielokrotniać się, ustokrotniać się, ożywiać się, podwyższać się, rozogniać się, rozwijać się, rozwielmożniać się, rozrastać się, szerzyć się, narastać, intensywnieć, eskalować, wzbierać, potężnieć, rosnąć (w siłę), przybierać na sile, iść/ piąć się w górę