Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa potęgować się
1. nasilać się , wzmagać się , natężać się , zwiększać się , powiększać się , wzmacniać się , pogłębiać się , rozogniać się , podnosić się , podwajać się , potrajać się , ustokrotniać się , zwielokrotniać się , intensyfikować się , uintensywniać się , rozwielmożniać się , rozrastać się , narastać , intensywnieć , eskalować , wzbierać , potężnieć , rosnąć w oczach/potęgę/siłę , przybierać na sile