Synonimy.pl

Synonimy do słowa potęgować się
1. nasilać się, wzmagać się, natężać się, zwiększać się, powiększać się, wzmacniać się, pogłębiać się, rozogniać się, podnosić się, podwajać się, potrajać się, ustokrotniać się, zwielokrotniać się, intensyfikować się, uintensywniać się, rozwielmożniać się, rozrastać się, narastać, intensywnieć, eskalować, wzbierać, potężnieć, rosnąć w oczach/potęgę/siłę, przybierać na sile