Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wzmacniać się
1. nabierać sił pokrzepiać się , krzepnąć
2. przybierać na sile wzmagać się , potęgować się , nasilać się , natężać się , zwiększać się , powiększać się , pogłębiać się , podnosić się , uintensywniać się , intensyfikować się , zwielokrotniać się , ustokrotniać się , ożywiać się , podwyższać się , rozogniać się , rozwijać się , rozwielmożniać się , narastać , intensywnieć , eskalować , wzbierać , potężnieć , rosnąć (w siłę)
3. powiększać się liczebnie zwiększać się , rozrastać się , rozbudowywać się , potężnieć