Synonimy.pl

Synonimy do słowa wzmacniać się
1. nabierać siłpokrzepiać się, krzepnąć
2. przybierać na silewzmagać się, potęgować się, nasilać się, natężać się, zwiększać się, powiększać się, pogłębiać się, podnosić się, uintensywniać się, intensyfikować się, zwielokrotniać się, ustokrotniać się, ożywiać się, podwyższać się, rozogniać się, rozwijać się, rozwielmożniać się, narastać, intensywnieć, eskalować, wzbierać, potężnieć, rosnąć (w siłę)
3. powiększać się liczebniezwiększać się, rozrastać się, rozbudowywać się, potężnieć