Synonimy.pl

Synonimy do słowa podwyższać się
1. podnosić się, rozrastać się, wzrastać, wzbierać
2. powiększać się, zwiększać się, wzmagać się, uintensywniać się, intensyfikować się, zwielokrotniać się, uwielokrotniać się, ustokrotniać się, natężać się, nasilać się, wzmacniać się, mnożyć się, pomnażać się, potęgować się, rozwijać się, pogłębiać się, poszerzać się, rozszerzać się, potężnieć, szerzyć się, ożywiać się, przybierać na sile