Synonimy.pl

Synonimy do słowa poszerzać się
1. rozszerzać się, rozdymać się, rozpychać się
2. rozprzestrzeniać się, rozchodzić się, roznosić się, rozścielać się, rozciągać się, rozwijać się, szerzyć się, rozpowszechniać się, upowszechniać się, powiększać się, zwiększać się, zwielokrotniać się, uwielokrotniać się, ustokrotniać się, rozrastać się, nasilać się, panoszyć się, potężnieć, szaleć, panować, grasować, przybierać na sile/zna-czeniu