Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa powiększać się
1. zwiększać się , wydłużać się , rozszerzać się , poszerzać się , rozrastać się , mnożyć się , pomnażać się , rozwijać się , zwielokrotniać się , ustokrotniać się , rozbudowywać się , potęgować się , wzmagać się , wzmacniać się , intensyfikować się , natężać się , nasilać się , ożywiać się , podnosić się , książk a. poet ogromnieć , narastać , przyrastać , wzrastać , wzbierać , potężnieć , eskalować , pęcznieć , pulchnieć , rosnąć w oczach/potęgę/ siłę , przybierać na sile