Synonimy.pl

Synonimy do słowa powiększać się
1. zwiększać się, wydłużać się, rozszerzać się, poszerzać się, rozrastać się, mnożyć się, pomnażać się, rozwijać się, zwielokrotniać się, ustokrotniać się, rozbudowywać się, potęgować się, wzmagać się, wzmacniać się, intensyfikować się, natężać się, nasilać się, ożywiać się, podnosić się, książk a. poetogromnieć, narastać, przyrastać, wzrastać, wzbierać, potężnieć, eskalować, pęcznieć, pulchnieć, rosnąć w oczach/potęgę/ siłę, przybierać na sile