Synonimy.pl

Synonimy do słowa pomnażać się
1. mnożyć się, zwiększać się, powiększać się, podwajać się, potrajać się, zwielokrotniać się, uwielokrotniać się, ustokrotniać się, rosnąć jak grzyby po deszczu