Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa pomnażać się
1. mnożyć się , zwiększać się , powiększać się , podwajać się , potrajać się , zwielokrotniać się , uwielokrotniać się , ustokrotniać się , rosnąć jak grzyby po deszczu