Synonimy.pl

Synonimy do słowa mnożyć się
1. pomnażać się, zwiększać się, powiększać się, zwielokrotniać się, uwielokrotniać się, ustokrotniać się, piętrzyć się, spiętrzać się, szerzyć się, pączkować, rosnąć jak grzyby po deszczu
2. np. o roślinach, zwierzętachrozmnażać się, plenić się, rozradzać się