Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa mnożyć się
1. pomnażać się , zwiększać się , powiększać się , zwielokrotniać się , uwielokrotniać się , ustokrotniać się , piętrzyć się , spiętrzać się , szerzyć się , pączkować , rosnąć jak grzyby po deszczu
2. np. o roślinach, zwierzętach rozmnażać się , plenić się , rozradzać się