Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa szerzyć się
1. np. o poglądach rozpowszechniać się , upowszechniać się , popularyzować się , krzewić się , rozprzestrzeniać się , roznosić się , rozrastać się , zakorzeniać się , przyjmować się , umasawiać się , powszechnieć , przybierać na sile/znaczeniu , rosnąć w potęgę/siłę , rosnąć jak grzyby po deszczu , przechodzić od ust do ust
2. np. o epidemii, terrorze nasilać się , wzmagać się , natężać się , potęgować się , zwiększać się , rozwijać się , powiększać się , pogłębiać się , podnosić się , ustokrotniać się , zwielokrotniać się , ożywiać się , mnożyć się , intensyfikować się , uintensywniać się , rozwielmożniać się , rozrastać się , narastać , przybierać , wzbierać , potężnieć , eskalować , szaleć , grasować , występować coraz liczniej