Synonimy.pl

Synonimy do słowa szerzyć się
1. np. o poglądachrozpowszechniać się, upowszechniać się, popularyzować się, krzewić się, rozprzestrzeniać się, roznosić się, rozrastać się, zakorzeniać się, przyjmować się, umasawiać się, powszechnieć, przybierać na sile/znaczeniu, rosnąć w potęgę/siłę, rosnąć jak grzyby po deszczu, przechodzić od ust do ust
2. np. o epidemii, terrorzenasilać się, wzmagać się, natężać się, potęgować się, zwiększać się, rozwijać się, powiększać się, pogłębiać się, podnosić się, ustokrotniać się, zwielokrotniać się, ożywiać się, mnożyć się, intensyfikować się, uintensywniać się, rozwielmożniać się, rozrastać się, narastać, przybierać, wzbierać, potężnieć, eskalować, szaleć, grasować, występować coraz liczniej