Synonimy.pl

Synonimy do słowa roznosić się
1. rozchodzić się, rozprzestrzeniać się, rozpowszechniać się, upowszechniać się, przenosić się, przerzucać się, wydostawać się, wydobywać się, rozciągać się, rozszerzać się, szerzyć się, rozsiewać się, rozpylać się, rozsnuwać się, snuć się, rozścielać się, rozwlekać się, włóczyć się, wlec się, przemieszczać się, obiegać, rozłazić się, przechodzić z ust do ust