Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozszerzać się
1. zwiększać objętośćposzerzać się, rozdymać się, rozpychać się, rozprężać się, ekspandować
2. zwiększać znaczenie, zasięgszerzyć się, rozprzestrzeniać się, rozchodzić się, roznosić się, rozścielać się, rozciągać się, rozwijać się, rozpowszechniać się, upowszechniać się, powiększać się, zwiększać się, zwielokrotniać się, uwielokrotniać się, rozrastać się, nasilać się, pogłębiać się, panoszyć się, potężnieć, szaleć, panować, grasować, przybierać na sile/znaczeniu