Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozszerzać się
1. zwiększać objętość poszerzać się , rozdymać się , rozpychać się , rozprężać się , ekspandować
2. zwiększać znaczenie, zasięg szerzyć się , rozprzestrzeniać się , rozchodzić się , roznosić się , rozścielać się , rozciągać się , rozwijać się , rozpowszechniać się , upowszechniać się , powiększać się , zwiększać się , zwielokrotniać się , uwielokrotniać się , rozrastać się , nasilać się , pogłębiać się , panoszyć się , potężnieć , szaleć , panować , grasować , przybierać na sile/znaczeniu