Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa pogłębiać się
1. nasilać się , wzmagać się , natężać się , potęgować się , zwiększać się , powiększać się , podnosić się , rozwijać się , rozogniać się , szerzyć się , rozrastać się , ustokrotniać się , zwielokrotniać się , intensywnieć , narastać , rosnąć (jak grzyby po deszczu) , przybierać , wzbierać , potężnieć , przybywać , występować coraz liczniej , rosnąć w oczach/potęgę