Synonimy.pl

Synonimy do słowa pogłębiać się
1. nasilać się, wzmagać się, natężać się, potęgować się, zwiększać się, powiększać się, podnosić się, rozwijać się, rozogniać się, szerzyć się, rozrastać się, ustokrotniać się, zwielokrotniać się, intensywnieć, narastać, rosnąć (jak grzyby po deszczu), przybierać, wzbierać, potężnieć, przybywać, występować coraz liczniej, rosnąć w oczach/potęgę