Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozrastać się
1. rozkrzewiać się, krzewić się, rozgałęziać się, plenić się, rozkorzeniać się, piąć się, wić się
2. rosnąć (jak grzyby po deszczu/w oczach/w potęgę/w siłę), narastać, przerastać, przyrastać, urastać, wzrastać, rozwijać się, powiększać się, zwiększać się, mnożyć się, pomnażać się, zwielokrotniać się, ustokrotniać się, rozbudowywać się, poszerzać się, szerzyć się, potęgować się, wzmagać się, pogłębiać się, intensyfikować się, natężać się, nasilać się, umasawiać się, rozwielmożniać się, ożywiać się, podnosić się, przybierać, wzbierać, potężnieć, pęcznieć, pulchnieć, przybywać