Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa krzewić się
1. np. o roślinach rozkrzewiać się , rozrastać się , rozgałęziać się , plenić się , rozpleniać się
2. np. o poglądach, obyczajach rozpowszechniać się , upowszechniać się , szerzyć się , rozwijać się , umacniać się , mnożyć się , rozprzestrzeniać się , zakorzeniać się , nasilać się , konsolidować się , umasawiać się , potężnieć , przybierać na sile/znaczeniu