Synonimy.pl

Synonimy do słowa umacniać się
1. utrwalać się, ugruntowywać się, konsolidować się, nasilać się, pogłębiać się, rozwijać się, potężnieć, krzepnąć