Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozpowszechniać się
1. upowszechniać się, popularyzować się, rozwijać się, krzewić się, szerzyć się, rozprzestrzeniać się, rozwielmożnić się, roznosić się, rozrastać się, nasilać się, zakorzeniać się, przyjmować się, umasawiać się, powszechnieć, przybierać na sile/znaczeniu, rosnąć w potęgę/ siłę, przechodzić od ust do ust