Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozpowszechniać się
1. upowszechniać się , popularyzować się , rozwijać się , krzewić się , szerzyć się , rozprzestrzeniać się , rozwielmożnić się , roznosić się , rozrastać się , nasilać się , zakorzeniać się , przyjmować się , umasawiać się , powszechnieć , przybierać na sile/znaczeniu , rosnąć w potęgę/ siłę , przechodzić od ust do ust