Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozprzestrzeniać się
1. np. o zapachu , pożarze, chwastach rozszerzać się , szerzyć się , roznosić się , rozchodzić się , srożyć się , rozpraszać się , przenosić się , przerzucać się , rozrzucać się , rozciągać się , ciągnąć się , przemieszczać się , rozścielać się , rozpylać się , rozsiewać się , wydobywać się , rozsnuwać się , snuć się , rozwlekać się , wlec się , włóczyć się , rozwłóczyć się , kłaść się , nieść się , wydostawać się , buchać , ekspandować , promieniować , szaleć , panować , grasować , dobywać się
2. np. o modzie, tendencjach rozpowszechniać się , upowszechniać się , popularyzować się , rozwijać się , krzewić się , rozkrzewiać się , korzenić się , zakorzeniać się , rozrastać się , plenić się , rozpleniać się , nasilać się , poszerzać się , przyjmować się , przesączać się , przeżerać się , rozlewać się , umasawiać się , rozwielmożniać się , krzepnąć , ogarniać , przenikać , powszechnieć , przybierać na sile/ znaczeniu , przechodzić od ust do ust , rosnąć jak grzyby po deszczu , rosnąć w oczach/potęgę/siłę