Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozprzestrzeniać się
1. np. o zapachu, pożarze, chwastach rozszerzać się, szerzyć się, roznosić się, rozchodzić się, srożyć się, rozpraszać się, przenosić się, przerzucać się, rozrzucać się, rozciągać się, ciągnąć się, przemieszczać się, rozścielać się, rozpylać się, rozsiewać się, wydobywać się, rozsnuwać się, snuć się, rozwlekać się, wlec się, włóczyć się, rozwłóczyć się, kłaść się, nieść się, wydostawać się, buchać, ekspandować, promieniować, szaleć, panować, grasować, dobywać się
2. np. o modzie, tendencjachrozpowszechniać się, upowszechniać się, popularyzować się, rozwijać się, krzewić się, rozkrzewiać się, korzenić się, zakorzeniać się, rozrastać się, plenić się, rozpleniać się, nasilać się, poszerzać się, przyjmować się, przesączać się, przeżerać się, rozlewać się, umasawiać się, rozwielmożniać się, krzepnąć, ogarniać, przenikać, powszechnieć, przybierać na sile/ znaczeniu, przechodzić od ust do ust, rosnąć jak grzyby po deszczu, rosnąć w oczach/potęgę/siłę