Synonimy.pl

Synonimy do słowa snuć się
1. np. o dymierozsnuwać się, rozchodzić się, rozprzestrzeniać się, roznosić się, rozciągać się, ciągnąć się, rozścielać się, słać się, ścielić się, kłaść się, rozwlekać się, wlec się, włóczyć się, rozwłóczyć się
2. chodzić bez celuplątać się, pałętać się, szwendać się, kręcić się, wałęsać się, błąkać się, ciągać się, włóczyć się, tłuc się, kołatać się, pętać się, poniewierać się, łazęgować, łazić, łazikować, wędrować, posp.szlajać się, obijać/szlifować/tłuc bruki, szukać wczorajszego dnia