Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa snuć się
1. np. o dymie rozsnuwać się , rozchodzić się , rozprzestrzeniać się , roznosić się , rozciągać się , ciągnąć się , rozścielać się , słać się , ścielić się , kłaść się , rozwlekać się , wlec się , włóczyć się , rozwłóczyć się
2. chodzić bez celu plątać się , pałętać się , szwendać się , kręcić się , wałęsać się , błąkać się , ciągać się , włóczyć się , tłuc się , kołatać się , pętać się , poniewierać się , łazęgować , łazić , łazikować , wędrować , posp. szlajać się , obijać/szlifować/tłuc bruki , szukać wczorajszego dnia