Synonimy.pl

Synonimy do słowa piętrzyć się
1. np. o krzespiętrzać się, nawarstwiać się, gromadzić się, nagromadzać się, zbierać się, odkładać się, kumulować się, osiadać
2. przen.np. o trudnościachspiętrzać się, nawarstwiać się, mnożyć się, wzmagać się, nasilać się, przybierać na sile, rosnąć jak grzyby po deszczu