Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozgrywać się
1. przebiegać , dziać się , odbywać się , dokonywać się , odgrywać się , toczyć się , rozwijać się , układać się , zdarzać się , zachodzić , mieć miejsce