Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozgrywać się
1. przebiegać, dziać się, odbywać się, dokonywać się, odgrywać się, toczyć się, rozwijać się, układać się, zdarzać się, zachodzić, mieć miejsce