Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozkiełznać się
1. przen.rozkiełzać się, rozpętać się, oswobodzić się, wyswobodzić się, rozpasać się, rozwiązać się, wyzwolić się, uwolnić się (z więzów)