Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozszerzać
1. zwiększać objętośćposzerzać, rozdymać, rozpychać
2. ustawiać szerzejrozstawiać, rozciągać, rozsuwać, odginać
3. np. znaczenie, uprawnieniapowiększać, zwiększać, poszerzać, uzupełniać, rozbudowywać, rozwijać, rozkręcać, pomnażać, zwielokrotniać, uwielokrotniać, pogłębiać