Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozszerzać
1. zwiększać objętośćposzerzać, rozdymać, rozpychać
2. ustawiać szerzejrozstawiać, rozciągać, rozsuwać, odginać
3. np. znaczenie, uprawnieniapowiększać, zwiększać, poszerzać, uzupełniać, rozbudowywać, rozwijać, rozkręcać, pomnażać, zwielokrotniać, uwielokrotniać, pogłębiać