Synonimy.pl

Synonimy do słowa rustykalny
1. ludowy, chłopski, wiejski, kmiecy, plebejski, wsiowy, ruralistyczny, włościański, wieśniaczy