Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ludowy
1. chłopski , wiejski , kmiecy , plebejski , wsiowy , rustykalny , folklorystyczny , regionalny , ruralistyczny , wieśniaczy , włościański , gminny
2. ogólny , powszechny , masowy , publiczny , obywatelski , społeczny