Synonimy.pl

Synonimy do słowa ludowy
1. chłopski, wiejski, kmiecy, plebejski, wsiowy, rustykalny, folklorystyczny, regionalny, ruralistyczny, wieśniaczy, włościański, gminny
2. ogólny, powszechny, masowy, publiczny, obywatelski, społeczny