Synonimy.pl

Synonimy do słowa samoistny
1. odrębny, oddzielny, osobny, rozłączny, niezależny, indywidualny, autonomiczny, absolutny, samorzutny, autogenny, autogeniczny, wyodrębniony, sam przez się