Synonimy.pl

Synonimy do słowa sfabrykować
1. wyprodukować, wytworzyć, zmontować, sklecić
2. dopuścić się fałszerstwasfałszować, podfałszować, podrobić, popodrabiać, spreparować, sprokurować, wykonać imitację