Synonimy.pl

Synonimy do słowa siewca
1. przen.krzewiciel, nosiciel, propagator, popularyzator, podn.szerzyciel, podn.głosiciel, podn.herold, trybun, podn.apostoł, misjonarz, kapłan, rzecznik, eksponent, adwokat, szermierz, protagonista, ambasador, †podn.a. orędownik