Synonimy.pl

Synonimy do słowa popularyzator
1. propagator, krzewiciel, nosiciel, siewca, propagandysta, propagandzista, agitator, eksponent, rzecznik, promotor, szermierz, podnszerzyciel, podngłosiciel, kapłan, lobbysta, tuba, † a. podnorędownik