Synonimy.pl

Synonimy do słowa promotor
1. projektodawca, pomysłodawca, wnioskodawca, animator, inspirator, kreator, inicjator, autor, twórca, ojciec, duch, sprawca, innowator, nowator, reformator, modernizator, racjonalizator, pionier, prekursor, założyciel, protektor, opiekun, mecenas, patron, przyjaciel, propagator, ambasador, rzecznik, eksponent, szermierz, podngłosiciel, † a. podnorędownik