Synonimy.pl

Synonimy do słowa pionier
1. prekursor, inicjator, autor, twórca, animator, promotor, inspirator, demiurg, architekt, kreator, pomysłodawca, projektodawca, wynalazca, racjonalizator, odkrywca, duch, ojciec (duchowy), innowator, nowator, modernizator, krzewiciel, nosiciel, popularyzator, propagator, podnapostoł, misjonarz, adwokat, protagonista, guru, † a. podnorędownik, siła twórcza
2. kolonista, osadnik, osiedleniec, przesiedleniec, przybysz, imigrant