Synonimy.pl

Synonimy do słowa projektodawca
1. pomysłodawca, wnioskodawca, animator, promotor, inspirator, kreator, inicjator, autor, twórca, ojciec, sprawca, duch, innowator, nowator, reformator, racjonalizator, modernizator, pionier, prekursor, założyciel, motor, spiritus movens