Synonimy.pl

Synonimy do słowa twórca
1. współtwórca, autor, artysta, sprawca, stwórca, inicjator, projektodawca, pomysłodawca, wnioskodawca, kreator, animator, promotor, duch, demiurg, inspirator, architekt, realizator, innowator, nowator, organizator, reżyser, aranżer, ojciec, wynalazca, założyciel, motor