Synonimy.pl

Synonimy do słowa organizator
1. autor, założyciel, inicjator, animator, promotor, realizator, kreator, architekt, twórca, ojciec, aranżer, inscenizator, działacz, projektodawca, pomysłodawca, pionier, współorganizator