Synonimy.pl

Synonimy do słowa spiritus movens
1. siła motoryczna/sprawcza, bodziec, czynnik, przyczyna, pobudka, zachęta, impuls, powód, duch, źródło, mózg, motor, napęd, generator, stymulator, lokomotywa, sprężyna, dźwignia
2. sprawca, autor, inicjator, projektodawca, pomysłodawca, animator, promotor, duch, twórca, inspirator, motor, architekt, realizator