Synonimy.pl

Synonimy do słowa prekursor
1. pionier, inicjator, autor, twórca, animator, promotor, inspirator, demiurg, architekt, kreator, pomysłodawca, projektodawca, wynalazca, odkrywca, ojciec (duchowy), duch, innowator, nowator, reformator, modernizator, racjonalizator, krzewiciel, nosiciel, popularyzator, propagator, podnapostoł, misjonarz, adwokat, protagonista, guru, † a. podnorędownik, siła twórcza