Synonimy.pl

Synonimy do słowa skupić się
1. zgromadzić się, nagromadzić się, zebrać się, stłoczyć się, ścisnąć się, zbić się, ścieśnić się, zewrzeć się, złączyć się, połączyć się, skoncentrować się, ześrodkować się, scentralizować się, zogniskować się, zawęźlić się, skumulować się, zjednoczyć się, zintegrować się, skonsolidować się
2. wytężyć uwagęskoncentrować się, skierować uwagę, skupić/zebrać myśli