Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa trafny
1. np. strzał celny , pewny , precyzyjny , dokładny
2. np. uwaga trafiony , słuszny , celny , logiczny , sensowny , rozsądny , rozumny , przemyślany , dorzeczny , racjonalny , racjonalistyczny , rzeczowy , prawidłowy , poprawny , zasadny , odpowiedni , właściwy , uzasadniony , usprawiedliwiony