Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa ukonkretnić się
1. skonkretyzować się, ujednoznacznić się, urealnić się, urzeczywistnić się, skrystalizować się, wykrystalizować się, stać się rzeczywistością, nabrać realnych kształtów, przyoblec się w realne kształty